Disclaimer

Algemeen

De gebruiksvoorwaarden van thomasmore.be zijn van toepassing op deze website met aanvullende voorwaarden die hieronder vermeld staan. Deze aanvullende voorwaarden zijn specifiek en uitsluitend van toepassing op de Thomas More international website hierna “de site” en “deze website” genaamd.

Deze website is een onderdeel van Thomas More.

De gebruiker kan zich voor vragen of klachten over de inhoud of het gebruik van de website richten tot international@thomasmore.be

Gebruik van de website

Inhoud

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster.

Deze website bevat inhoud die aangemaakt kan worden door studenten van Thomas More en personeel. Thomas More kan niet garanderen dat de inhoud hiervan actueel, adequaat, juist en volledig is, noch dat de website allesomvattend is.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de inhoud die hij/zij plaatst op de website.

Alle foto's en afbeeldingen die worden gebruikt zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Het officiële en enige geldige communicatiekanaal omtrent internationaliseren is en blijft Thomas More-intranet.

Gedragscode

Gepubliceerde inhoud (nodes) moeten toegankelijk en maatschappelijk aanvaardbaar zijn voor alle gebruikers van de website zonder te choqueren of één of meerdere gebruikers te kwetsen, ongeacht geslacht, seksuele geaardheid, handicap, fysieke verschijning, lichaamsgrootte, ras of religie.

Uitsluiting

Sitegebruikers en hun gepubliceerde inhoud kunnen op elk gewenst moment zonder opgave van reden en zonder voorafgaande mededeling geweigerd en/of geblokkeerd worden.

Privacy

De inhoud geplaatst door de gebruiker wordt direct gepubliceerd en toegankelijk gemaakt voor andere sitebezoekers.

De profielfoto kan publiekelijk zichtbaar gemaakt worden voor alle gebruikers van de website.

De gebruiker geeft Thomas More de toestemming om geüploade content en afbeeldingen te gebruiken voor het verder aanvullen van de website.

Het Thomas More e-mailadres van de gebruiker wordt zichtbaar getoond voor andere gebruikers en zal gebruikt worden voor correspondentie, validatie en activatie van het geregistreerde account.

Indien de gebruiker zijn privé e-mailadres heeft opgegeven, dan kunnen andere bezoekers hem/haar rechtstreeks contacteren via dit e-mailadres.

De gebruiker kan op elk gewenst moment zijn account verwijderen. De inhoud die de gebruiker reeds gepubliceerd heeft, blijft standaard zichtbaar voor andere bezoekers. De gebruiker kan zijn gepubliceerde inhoud en account definitief laten verwijderen door een mail te sturen naar international@thomasmore.be.

De gebruiker heeft steeds toegang tot zijn persoonsgegevens en gepubliceerde inhoud, kan de juistheid ervan verifiëren, onjuistheden laten verbeteren of inhoud verwijderen. De gebruiker kan zelf zijn profielgegevens bijwerken op zijn accountpagina.